БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
“БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
“ПАТРІОТИЧНА ЗАБОЛОТІВЩИНА”


є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду.
Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України. Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, чинного законодавства України та Статуту організації.
Фонд є благодійною організацією яка самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління.
Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.

Метою благодійної діяльності Фонду є:
– здійснення благодійної діяльності в інтересах громадян, суспільства;
– сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;
– надання соціальних послуг, послуг соціального захисту, соціального забезпечення та подолання бідності;
– забезпечення прав людини і громадянина та основоположних свобод;
– здійснення опіки і піклування, законного представництва та правова допомога;
– розвиток Заболотівської територіальної громади;
– розвиток міжнародної співпраці Заболотівської територіальної громади та ін.  Реєстраційні документи організації     Статут благодійної організації “Благодійний фонд “Патріотична Заболотівщина”

  Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

  Рішення про присвоєння організації ознак неприбутковості